Utskotten 2012 bemannade

Vid den nyvalda klubbstyrelsens första möte fastställdes ledamöterna i klubbens olika utskott och kommittéer. Största förändringen är att anläggningskommittén utökades med tanke på årets stora projekt med utbyggnad av bastuomklädningsrum plus återställande av badbryggan och grillplatsen efter vinterns härjningar med högvatten och januaristormar.

Anläggningskommittén – Ledamöter: Magnus Sjögren (samman­kallande) samt Ingemar Axén, Calle Ekström, Rune Franzén,Janne Gustavsson, Ola Larsson, Henric Sedman och Curt Söderberg.

Campingutskottet – Ledamöter: Gunnel Söderberg (samman­kallande), Petter Höök, Lillemor Ringvall och Agnetha Stenström.

Fotbollsutskottet – Ledamöter: Berra Sandström (samman­kallande), Marcus Broberg, Lars Grundemark, Rikard Holmström, Mats Pettersson och Thage Söderdahl.

Evenemangsgruppen – Ledamöter: Petter Höök (sammankallande), Calle Ekström, Magnus Sjögren, Agnetha Stenström, Camilla Stuxberg och Gunnel Söderberg.

Informationskommittén – Ledamöter: Berra Sandström (sammankallande), Roine Andersson, Lillemor Ringvall och Magnus Sjögren.