Inlägg av Berra Sandström

Marsnumret av KIKaren i distributionsläge

Denna gång är innehållet som alltid det vanliga som fotbollsrapporter, Bastu-läget, Smått & Gott, Vi 5, Rilles frågesport, Folkets Hus och Berras sida. I detta nummer skriver även Åsa Stenström som har intervjuat ansvarig på Länsstyrelsen om reservhamnsutredningen, Mats Pettersson berättar om sin fotbollskarriär i klubben, det finns oxå rapporter från klubbens årsmöte och luciaevenemang. […]

2018 rullade rekordmånga kronor ut och in

Trots att klubben gick back med i runda svängar etthundratusen är fortfarande ekonomin god och verk-samheten 2019 har som alltid ambitiösa mål. Det framgick av årsmötet i klubbstugan den 8 februari. Av verksamhetsberättelsen med ekonomisk rapport framgick att utgifterna 2018 satte rekord med 810 tkr. Det gjorde även intäkterna som landade på 703 tkr. Orsaken […]

Godkänt – men KIK hade inte rätt flyt

Inför årets upplaga av GA Cup sprudlade laget av optimism även om några viktiga KIK-lirare föredrog att spela i exempelvis andra nykomponerade lag som Visby Idrott Integration Hälsa. Nu grusades förhoppningarna om finalspel i tredje matchen. Men det var i alla fall inga sura miner som lagbilden med en liggande tränare visar. Inledningsmötet mot etablerade […]