Medlemsinformation

Allmän information från klubben

2018 rullade rekordmånga kronor ut och in

Trots att klubben gick back med i runda svängar etthundratusen är fortfarande ekonomin god och verk-samheten 2019 har som alltid ambitiösa mål. Det framgick av årsmötet i klubbstugan den 8 februari. Av verksamhetsberättelsen med ekonomisk rapport framgick att utgifterna 2018 satte rekord med 810 tkr. Det gjorde även intäkterna som landade på 703 tkr. Orsaken var i huvudsak pengar ut och in för vaktmästar-tjänsten och klart högre kostnader för utegymmet än väntade. På intäktssidan bidrog sponsringsrekord och större integrationsbidrag till att årets underskott inte blev större. Klubbens likviditet är fortfarande mycket god och det en stor buffert kvar för oförutsedda utgifter de närmaste åren.

Många nyckeltal var höga och bra som exempelvis antalet medlemmar, 295, över 4.000 nedladdningar av klubbtidningen och 248 bidragsberättigade sammankomster. Arrangemangen har varit lyckade och välbe-sökta, där Smaklösa-konsertens publikrekord på Snäckersvallen med 710 närvarande givetvis sticker ut. På fotbollsfronten ses en glädjande utveckling som bland annat resulterat i en uppflyttning av A-laget en di-vision. Förutom färdigställande av utegymmet, så är nya trädäcket mot parkeringen och nytt virke på bad-bryggan värt att notera som tre viktiga anläggningsinvesteringar.

Ur verksamhetsplanen för 2019 kan följande noteras:

# datum för sommarens klubbmästerskap är den 13 juli för varpan och den 27 juli för boulen.
# Med hjälp av arbetskraft från Gotlands Idrottsförbund kommer klubbstugorna att målas om i samma färg som den nya garage/förrådsbyggnaden.
# Eftersom vaktmästaranställningen i form av extratjänst genom Arbetsförmedlingen upphör, måste ett ar-betsschema för klippning- och kritning tas fram.
# Preliminärt kommer en nollbudget att antas där såväl intäkter som utgifter kommer att ligga runt 420 tkr.

Agneta avgick efter avgick efter elva år som styrelselen, varav de tre senaste som sekreterare.
Valberedningen Lotta Axén och Roland Pettersson och sammankallande Ingela Carlén föreslog att tidigare suppleanten Bertil Petersson skulle bli ny ordinarie ledamot och Tomas Lindberg och Isa Ewert nya sup-pleanter. Vi utökar alltså antalet suppleanter från två till tre.
Avslutningsvis bjöds det på smörgåstårta med dryck.

I det traditionella medlemslotteriet vann Khodadad Rahimi ett presentkort på ICA Maxi för 250 kr, Wilma Wimnell ett på samma ställe för 150 kr, och så vann Sofia Tjelvling och Lillemor Ringvall var sin T-shirt.
I närvarolotteriet delades inte mindre än sju priser ut som följande vinnare: Camilla Stuxberg, Katarina Skoglind, Hilda Sedman, Isa Ewert, Petter Höök, Henrik Sedman och Lennart Carlén. Bland priserna fanns ett ICA Maxi presentkort på 150 kr, ett 10 pack med burkläsk och en luvjacka i storlek 90-100.

Nya KIKaren i distribution

Decemberutgåvan av klubbtidningen är klar och ligger redan i postlådor på byn och kan laddas hem från denna sida. I detta nummer kan du läsa intervjuer med dom som driver byns tre stugbyar, med byns ende aktive bollsportare 16-årige Wille samt nybyggaren och storsponsorn Dino. Så finns en gedigen fotbollsrapport med tränarnas synpunkter plus annan info om campingen, Nordkalk, anläggningen med mera. Dom stadiga inslagen med Rilles Frågesport och Berras sida är förstås också med.

Mycket fixat på arbetsdagen

Markduk blev utlagt under utegymmets barkflisbädd, avbytarhytterna fick plexiglas, WiFi-mottagningen har förstärks så du har bra uppkoppling i ett stort område från läktarna vid fotbolls-planen till hela campingområdet, fönster putsades, utemöbler plockades in och anslagstavlor ren-sades från gammalt info och häftklamrar. Det är exempel på saker som fixades i det osannolika sommarvädret denna oktober lördag. Tack alla som bidrog med frivillig ideell arbetsinsats!
Den nya WiFi-koden på nätverket som heter Kappelshamn kan hittas i bastuns loggbok och i klubbrummet.