Arbetsdag på lördag

På lördag den 13 april är det arbetsdag på Snäckersvallen inför kommande camping- och fotbollssäsong. Alla är välkomna att hjälpa till med att ta fram trädgårdsmöbler, publikbänkar, rensa ogräs och snygga till uteområdena, se över informationsskyltarna, ställa ut fotbollsmålen och matchklocka, iordningställa campingkök med mera.
Vi samlas vid 10.00 och håller på några timmar. Som vanligt har Gunnel fixat en lunch.