Rapport från konstituerande styrelsemöte

En dryg vecka efter årsmötet har klubbstyrelsen samlats för att utse funktioner inom styrelsen och ledamöter i klubbens fem olika utskott. Inga förändring i styrelsens funktioner mot tidigare – Berra är ordförande, Henric kassör, Lillemor sekretarare, Petter vice ordförande och Gunnel är kiosk- och campingansvarig.
Smärre förändringar inom utskotten – Anders Littorin förstärker anläggningskommittén och Johanna Hellenberg campingutskottet. Under fliken ”Om KIK” hittar du namnen på alla i styrelse och utskott.