Septembernumret redan klart

KIKaren nr 138 sept 2014

KIKarens septembernummer

KIKaren 138 ligger nu på hemsidan och håller på att distribueras till medlemmar, bybor och sponsorer. I denna septemberutgåva kan du som alltid läsa om klubbens fotbollslag, Mats krönika, Folkets Hus och Rille frågesport. Dessutom berättar vi förstås om sommarens händelser som klubbmästerskap, midsommarfirande och Triathlon. I Företagskikaren intervjuas Lennart Carlén och så står det en hel del om klubbens populära camping. Hoppas du tycker den är läsvärd!