Albert och Rasmus

Boka in arbetsdagen på lördag!

Garagebygget ska prioriteras. Det ska städas och skräp ska plockas. Informationstavlor ska rensas och så ska utemöbler och bänkar tas in. Fler arbetsuppgifter finns om vi blir många. Annars får alla samlas och prata en stund och Gunnel serverar sopplunch. Vi brukar vara 12-20 stycken som håller till fram två-tretiden på eftermiddagen. Alla är välkomna även hen som bara kan närvara ett par timmar!