Vy från Hallberget mot sydost

Gott Nytt År!

Klubben tackar alla ideella krafter, ledare, campingansvariga, spelare, övriga medlemmar, hemmapublik, campinggäster, bastubesökare och alla sympatisörer för 2016. Ett särskilt tack vill vi rikta till våra sponsorer. Vi vill också påminna om pingismästerskapet i Folkets Hus på lördag den 7 januari. Anmälan på plats. Kl 12.00 startar vi med ungdomsklassen och kl 14.00 är det seniorernas tur. I övrigt rullar verksamheten på som vanligt med bastu alla lördagar – även på nyårsafton och extraöppet fredagen innan kl 15-21. Glädjande nog håller den höga besöksfrekvensen i sig på Hemsidan. Det senaste året kan vi notera nästan 35.000 besök, varav över 15.000 är unika besökare.