Campingen tar time out på obestämd tid

Vid det senaste klubbstyrelsemötet bestämdes att Kappelshamns Camping inte kommer att ha öppet nästa år. KIK mäktar helt enkelt inte med att driva den ideellt. Sedan mjukstarten 1996 har klubbens camping bara vuxit och vuxit. Den har helt enkelt blivit för attraktiv och bra. Under de flesta sommarveckorna har Gunnel, Lillemor och Berra fått lägga ner runt 20 timmar per vecka förutom de 35 timmar som vi haft ungdomar som campingvärdar. Den förstnämnda trion är inga ungdomar längre och de vill/orkar inte vara uppbundna på det sätt de blivit alltmer och mer under årens lopp när besöksfrekvensen har höjts. Sophantering, inköp, dagliga kort- och kassaavstämningar, campingsvärdsinstruktion, myndigheternas krav på besöksstatistik och inte minst åtskilliga samtal om bokning och annat är exempel på arbetsuppgifter som bara vuxit och vuxit.

Att arrendera ut campingen till en privatperson är inte genomförbart för en idrottsklubb vars bidragsstödda lokaler står på kommunal mark. Andra alternativ som att begränsa öppethållande och antalet gäster kräver en bevakning som är minst sagt arbetskrävande. Att dela upp ansvaret på ett tiotal personer som tar var sin vecka har också diskuterats, men styrelsen har kommit fram till att det ändå kräver ett övergripande ansvar som den inte hittat någon som är villig att ta.

Det är möjligt att detta beslut sätter igång kreativiteten som gör att campingen kan öppna i ny form 2019.

Kappelshamn en perfekt plats för en camping, men det finns en så stor potential i den affärsidén att den måste drivas av en privat entreprenör. En anläggning här på byn behöver inte nödvändigtvis ligga intill Snäckersvallen för att ha ett bra läge.

Kappelshamns IK kommer även i fortsättningen att vara en idrotts- motions- och bygdeförening. I linje med detta har klubben därför investerat ett sexsiffrigt belopp i inköp av utegymsredskap. Under första halvåret 2018 tänker vi färdigställa denna friskvårdsattraktion för alla som vistas här i bygden.

Campingintäkterna har varit bra för klubben, men ekonomin måste klara sig ändå. KIK har byggt upp ett sparkapital så dom cirka 100.000 kr netto som campingen årligen gett under de senaste decenniet kan klubben – åtminstone de närmaste åren – klara sig utan.