Mycket om företag på byn i nya KIKaren!

Nya KIKaren är i distributions-fas. Om du inte ännu hunnit få den i brevlådan, går den att ladda ner den här från hemsidan. I detta nummer kan du bland annat finna en hel del att läsa om Mavens Stugor, Langers Krog samt Gotlandsvåfflan och presenteras det nyinköpte utegymmet. Som vanligt kan hitta fotbollsrapporter, Rilles frågesport, Vi 5 och Berras sida, förutom statusen för campingen.