Camping-info på årsmötet på fredag

Efter beskedet i förra KIKaren om att klubben inte mäktar med att driva Kappelshamns Camping kom många besvikna reaktioner men ändå stor förståelse för beslutet. Efter det att vi fått en förfrågan från Inga Britt Adriansson och Peter Ranke i december om att få arrenderas campingen tog vi snabbt tag i frågan genom ett möte med Region Gotlands Kultur & Fritid, de två intresserade samt kassören och ordförande i klubben. Vid mötet gav Regionen lite överraskande klartecken för klubben att hyra/arrendera ut campingen. Campingen fortsätter att heta Kappelshamns Camping, men den kommer att drivas av arrendatorerna företag Yacht Concept Sweden AB. Vid fredagens årsmöte finns Peter och Inga Britt på plats i klubbstugan. De båda sitter just nu och planerar inför campingssäsongen och har lovat att besvara frågor om nya Kappelshamns Camping så långt det går.