Campingen öppen 2018

Efter tidigare besked om att klubben inte mäktar med att driva Kappelshamns Camping kom besvikna reaktioner, men ändå stor förståelse för KIK:s beslut. Efter det att vi fått en förfrågan från Ingabritt Adriansson och Peter Ranke om att få arrendera campingen tog klubbstyrelsen snabbt tag i frågan. Ett möte med Regionen gav klartecken för klubben att hyra/arrendera ut campingen. Campingen kommer fortsätta att heta Kappelshamns Camping.
Kappelshamns Camping kommer alltså att vara öppen 2018. De nya campingarrendatorerna Peter och Ingabritt fanns på plats vid klubbens årsmöte den 9 februari och informerade om sina planer för 2018 och de berättade då om att deras första campinggäster – från Tyskland – kommer redan under mars månad.

Kappelshamns Camping har nu en egen fristående hemsida som du hittar på
www.kappelshamnscamping.se.
Epostadressen är info@kappelshamnscamping.se och telefonnummer 070-255 23 06

Campingen

Populärt med tält 2017