KIK är idrottsklubben i det lilla samhället Kappelshamn på norra Gotland.

Kappelshamns IK
c/o Berra Sandström
Byslingan 12
624 55 Lärbro
070-5233919
berra@kappelshamn.se

Snäckersvallen
Byslingan 18
624 55 Lärbro
070-5233919