Följ med fartygstrafiken i Storugns via Marine Traffic

Vid ett möte i höstas med ett antal fastighetsägare längs Kappelshamnsviken lovade Ola Thuresson att skicka en tolkningsnyckel (handledning) för att kunna följa hur fartygen rör sig i hamnen vid Storugns – via länken Marine Traffic. Det finns nu en handledning du kan ladda ner och läsa. Bägge länken går till tjänsten Marine Traffic. Den undre länken är ett alternativ om den övre inte fungerar korrekt.